پوستر فیلم  از استوری بات ها بپرس

از استوری بات ها بپرس

Ask the StoryBots

.15دقیقه
انیمیشن «از استوری بات ها بپرس» درباره موجودات ریز و کنجکاوی است که در تلویزیون، زیر صفحه نمایش ها زندگی می کنند و با ماجراهای جالبی که در هر قسمت این...
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال از استوری بات ها بپرس

 سریال از استوری بات ها بپرس
 سریال از استوری بات ها بپرس
 سریال از استوری بات ها بپرس
 سریال از استوری بات ها بپرس
 سریال از استوری بات ها بپرس

عوامل سازنده سریال از استوری بات ها بپرس

درباره سریال از استوری بات ها بپرس

انیمیشن «از استوری بات ها بپرس» درباره موجودات ریز و کنجکاوی است که در تلویزیون، زیر صفحه نمایش ها زندگی می کنند و با ماجراهای جالبی که در هر قسمت این سریال به وجود می آورند به سوالات کودکان پاسخ می دهند.