کرید 2
بستن
پوستر فیلم  کرید 2

کرید 2

.2ساعت و6دقیقه
فیلم «کرید 2» داستان مرد بوکسوری به نام «آدونیس» است که بین تعهدات شخصی و آموزش برای مبارزه مانده است و روابط خانوادگی و حرفه ای اش دشوار مشکل شده است. تا اینکه با کمک «راکی» سعی می کند دوباره به رینگ مسابقه برگردد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

خلاصه محتوا

فیلم «کرید 2» داستان مرد بوکسوری به نام «آدونیس» است که بین تعهدات شخصی و آموزش برای مبارزه مانده است و روابط خانوادگی و حرفه ای اش دشوار مشکل شده است. تا اینکه با کمک «راکی» سعی می کند دوباره به رینگ مسابقه برگردد.