کرید 2
بستن

کرید 2Creed II

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کرید 2
پیش نمایش

کارگردان: Steven Caple Jr.

محصولآمریکا
126
فارسی
7.1
فیلم «کرید 2» داستان مرد بوکسوری به نام «آدونیس» است که بین تعهدات شخصی و آموزش برای مبارزه مانده است و روابط خانوادگی و حرفه ای اش دشوار مشکل شده است. تا اینکه با کمک «ر