پوستر فیلم  سئو بوک

سئو بوک

.1ساعت و54دقیقه
فیلم «سوبوک» داستان «سئو بوک» اولین شبه انسانی است که از طریق شبیه سازی سلول های بنیادی و مهندسی ژنتیک ایجاد شده است. او راز زندگی ابدی را در اختیار دارد. «کی هئون» نماینده سابق آژانس اطلاعاتی، وظیفه انتقال ایمن «سئو بوک» را بر عهده دارد. آن ها در شرایط خطرناکی گرفتار می شوند. زیرا چندین نیرو می خواهند کنترل سئو بوک را به دست بگیرند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سئو بوک

Yong-Joo Lee
Kim Hyeon-CheolLee Yong-ju
Lee Yong-ju
Yeong-wook Jo
Kim Sang-bum

خلاصه محتوا

فیلم «سوبوک» داستان «سئو بوک» اولین شبه انسانی است که از طریق شبیه سازی سلول های بنیادی و مهندسی ژنتیک ایجاد شده است. او راز زندگی ابدی را در اختیار دارد. «کی هئون» نماینده سابق آژانس اطلاعاتی، وظیفه انتقال ایمن «سئو بوک» را بر عهده دارد. آن ها در شرایط خطرناکی گرفتار می شوند. زیرا چندین نیرو می خواهند کنترل سئو بوک را به دست بگیرند.