پوستر فیلم  هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت دوم

هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت دوم

.2ساعت و1دقیقه
«هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت دوم» در جایی آغاز می‌ شود که «هری» «رون» و «هرمیون» به دنبال یافتن و نابود کردن سه هورکراکس باقی مانده‌ ارباب تاریکی هستند، اشیاء جادویی که عمری جاویدان را برای او به ارمغان آورده ‌اند. اما با آشکار شدن یادگاران مرگ، و اطلاع یافتن «لرد ولدمورت» از هدف هری و دوستانش، نبرد عظیمی آغاز می ‌شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت دوم

عوامل سازنده فیلم هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت دوم

David Yates
Alexandre Desplat
Mark Day

خلاصه محتوا

«هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت دوم» در جایی آغاز می‌ شود که «هری» «رون» و «هرمیون» به دنبال یافتن و نابود کردن سه هورکراکس باقی مانده‌ ارباب تاریکی هستند، اشیاء جادویی که عمری جاویدان را برای او به ارمغان آورده ‌اند. اما با آشکار شدن یادگاران مرگ، و اطلاع یافتن «لرد ولدمورت» از هدف هری و دوستانش، نبرد عظیمی آغاز می ‌شود.