پوستر فیلم  بیلبی

بیلبی

Bilby

انیمیشنآمریکایی
.8دقیقه
انیمیشن کوتاه «بیلبی» درباره حیوانی به همین نام است. «بیلبی» که خودش به سختی با خطرات محیط وحش استرالیا سر می ‌کند، ناگهان می ‌بیند که سرپرستی پرنده‌ ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن بیلبی

Pierre PerifelJP Sans
Kelly CooneyJeff Hermann
Benjamin Wallfisch
Michelle Mendenhall

درباره انیمیشن بیلبی

انیمیشن کوتاه «بیلبی» درباره حیوانی به همین نام است. «بیلبی» که خودش به سختی با خطرات محیط وحش استرالیا سر می ‌کند، ناگهان می ‌بیند که سرپرستی پرنده‌ کوچک بی پناهی را هم به عهده دارد.