پوستر فیلم  به نام پدر

به نام پدر

In the Name of the Father

.1ساعت و56دقیقه
فیلم «به نام پدر» بر اساس زندگی نامه «گری کانلون» یکی از چهار نفری است که بی گناه به انجام بمب ‌گذاری و قتل سربازان انگلیسی در «گیلفورد» محکوم شدند. ا...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم به نام پدر

Jim Sheridan
Jim Sheridan
Trevor Jones
Gerry Hambling

درباره فیلم به نام پدر

فیلم «به نام پدر» بر اساس زندگی نامه «گری کانلون» یکی از چهار نفری است که بی گناه به انجام بمب ‌گذاری و قتل سربازان انگلیسی در «گیلفورد» محکوم شدند. این اعتراف باعث زندانی شدن پدر او نیز می ‌شود. «گری» یک وکیل مجرب به نام «اما تامسون» را متقاعد می کند تا وکالت پرونده او را بر عهده گیرد.