پوستر فیلم  جنگ کماندارن

جنگ کماندارن

War of the Arrows

.1ساعت و49دقیقه
فیلم «جنگ کماندارن» داستان «نام یی» بهترین کمان دار در کره است که طی دومین هجوم مانچو به کره، برای نجات جان خواهرش با مهاجمان مانچوری درگیر می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم جنگ کماندارن

 فیلم جنگ کماندارن
 فیلم جنگ کماندارن
 فیلم جنگ کماندارن
 فیلم جنگ کماندارن
 فیلم جنگ کماندارن

عوامل سازنده فیلم جنگ کماندارن

Han-min Kim
Won-seok JangSung-hwan Kim
Han-min Kim
Tae-seong Kim

درباره فیلم جنگ کماندارن

فیلم «جنگ کماندارن» داستان «نام یی» بهترین کمان دار در کره است که طی دومین هجوم مانچو به کره، برای نجات جان خواهرش با مهاجمان مانچوری درگیر می شود.