دنیای اژدها: افسانه ادامه دارد

Dragonworld: The Legend Continues

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دنیای اژدها: افسانه ادامه دارد

کارگردان: Ted Nicolaou

فیلم «دنیای اژدها: افسانه ادامه دارد» درباره یک محافظ اژدها است که باید از آخرین بازمانده های این موجودات در مقابل شوالیه ای شیطانی که می خواهد آنها را بکشد، محافظت کند.

بازیگران فیلم دنیای اژدها: افسانه ادامه دارد

عوامل سازنده فیلم دنیای اژدها: افسانه ادامه دارد

Robert BernacchiVlad Paunescu
Ted Nicolaou
Richard Kosinski
Gregory Sanders