پوستر فیلم  قتل در قطار سریع السیر شرق

قتل در قطار سریع السیر شرق

Murder On The Orient Express

فیلممالتی
.1ساعت و45دقیقه
در فیلم «قتل در قطار سریع السیر شرق» «پوآرو»، که کارآگاهی معروف است، در قطاری به سوی شرق در حال سفراست که ناگهان با قتلی روبرو می شود. حال باید قاتل ر...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم قتل در قطار سریع السیر شرق

درباره فیلم قتل در قطار سریع السیر شرق

در فیلم «قتل در قطار سریع السیر شرق» «پوآرو»، که کارآگاهی معروف است، در قطاری به سوی شرق در حال سفراست که ناگهان با قتلی روبرو می شود. حال باید قاتل را از میان مسافران بیابد.