نت های مسی یک رویاCopper Notes of a Dream

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نت های مسی یک رویا

کارگردان: رضا فرهمند

محصولایران
مستند «نت های مسی یک رویا» به کودکان فلسطینی که در یرموک سوریه زندگی می کنند، می پردازد. زمانی که این کودکان به واسطه جنگ سوریه چیزی جز خانه های ویران شده ندارند و برای ا...