ود

Vod

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ود
مستند «ود» به معرفی «علامه امینی» به عنوان اسطوره ی غیرت شیعی در جهان تشیع و مرجع و پایه گذار وحدت بین جامعه شیعی و سنی می پردازد.

عوامل سازنده مستند ود

  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر