مسجد آبی

Masjede Abi

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مسجد آبی

کارگردان: مجید اسماعیلی

محصولایران
مستند «مسجد آبی» درباره برگزاری مراسم مذهبی به ویژه عزاداری دهه اول محرم در مرکز فرهنگی اسلامی فرانکفورت است که درباره مجموعه فعالیت ها و ویژگی های این مکان گفت وگو شده و گوشه ای از فعالیت های مذهبی آن هم به نمایش در می آید.

عوامل سازنده مستند مسجد آبی

سعید قدوسی
هاشم مرادی