پوستر فیلم  سفیر

سفیر

فیلمایرانی
.2ساعت و26دقیقه
فیلم «سفیر» داستان «قیس بن مسهر» فرستاده «امام حسین علیه السلام» است که با نامه ای از سوی ایشان برای «سلیمان بن صرد خزاعی» راهی کوفه می شود، ولیکن در راه توسط ماموران «ابن زیاد» دستگیر و زندانی می شود. در زندان به وی گفته می شود که در صورت سخنرانی علیه «حسین بن علی» از زندان آزاد خواهد شد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سفیر

خلاصه محتوا

فیلم «سفیر» داستان «قیس بن مسهر» فرستاده «امام حسین علیه السلام» است که با نامه ای از سوی ایشان برای «سلیمان بن صرد خزاعی» راهی کوفه می شود، ولیکن در راه توسط ماموران «ابن زیاد» دستگیر و زندانی می شود. در زندان به وی گفته می شود که در صورت سخنرانی علیه «حسین بن علی» از زندان آزاد خواهد شد.