فرار بزرگ

The Great Escape

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فرار بزرگ

کارگردان: John Sturges

محصولآمریکا
فیلم «فرار بزرگ» در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. اسیران جنگی متفقین برای فرار از اردوگاه آلمان برای صدها نفر از تعدادشان برنامه ریزی کرده اند.

عوامل سازنده فیلم فرار بزرگ

John Sturges
Elmer Bernstein
Ferris Webster