پوستر فیلم  فرار بزرگ

فرار بزرگ

.2ساعت و40دقیقه
فیلم «فرار بزرگ» در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. اسیران جنگی متفقین برای فرار از اردوگاه آلمان برای صدها نفر از تعدادشان برنامه ریزی کرده اند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم فرار بزرگ

John Sturges
John Sturges
Elmer Bernstein
Ferris Webster

خلاصه محتوا

فیلم «فرار بزرگ» در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. اسیران جنگی متفقین برای فرار از اردوگاه آلمان برای صدها نفر از تعدادشان برنامه ریزی کرده اند.