پوستر فیلم  فرار بزرگ

فرار بزرگ

The Great Escape

.2ساعت و40دقیقه
فیلم «فرار بزرگ» در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. اسیران جنگی متفقین برای فرار از اردوگاه آلمان برای صدها نفر از تعدادشان برنامه ریزی کرده اند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم فرار بزرگ

John Sturges
John Sturges
Elmer Bernstein
Ferris Webster

درباره فیلم فرار بزرگ

فیلم «فرار بزرگ» در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. اسیران جنگی متفقین برای فرار از اردوگاه آلمان برای صدها نفر از تعدادشان برنامه ریزی کرده اند.