پوستر فیلم  درخشندگی

درخشندگی

Radiance

انیمیشنآمریکایی
.1دقیقه
انیمیشن کوتاه «درخشندگی» داستان پسری نقاش که قبل از رسیدن بهترین دوستش باید آخرین کارش را کامل کند.

تصاویر و جزییات انیمیشن درخشندگی

 انیمیشن درخشندگی
 انیمیشن درخشندگی
 انیمیشن درخشندگی
 انیمیشن درخشندگی

عوامل سازنده انیمیشن درخشندگی

Linda Li

درباره انیمیشن درخشندگی

انیمیشن کوتاه «درخشندگی» داستان پسری نقاش که قبل از رسیدن بهترین دوستش باید آخرین کارش را کامل کند.