پوستر فیلم  سال های طلایی

سال های طلایی

سریالایرانی
.7دقیقه
انیمیشن «سال های طلایی» داستان چهار پیرمرد است که با توجه به سن بالای آن ها هنوز کودک درونشان فعالیت زیادی دارد و در هر قسمت با شیطنت های خود لحظات مفرحی را برای کودکان به وجود می آورند.
تصاویر و جزییات

خلاصه محتوا

انیمیشن «سال های طلایی» داستان چهار پیرمرد است که با توجه به سن بالای آن ها هنوز کودک درونشان فعالیت زیادی دارد و در هر قسمت با شیطنت های خود لحظات مفرحی را برای کودکان به وجود می آورند.