اعتراضProtest

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اعتراض

کارگردان: مسعود کیمیایی

محصولایران
فیلم «اعتراض» درباره شخصی به نام «امیر علی» است. او بعد از دوازده سال از زندان آزاد می شود، در طول این مدت بیرون از زندان خیلی تغییر کرده است و باید با مشکلات سیاسی و اجتماعی که در انتظار اوست روبرو شود.