پوستر فیلم  اعتراض

اعتراض

Protest

فیلمایرانی
.1ساعت و36دقیقه
فیلم «اعتراض» درباره شخصی به نام «امیر علی» است. او بعد از دوازده سال از زندان آزاد می شود، در طول این مدت بیرون از زندان خیلی تغییر کرده است و باید ب...

عوامل سازنده فیلم اعتراض

مسعود کیمیایی
سید ضیا هاشمی

درباره فیلم اعتراض

فیلم «اعتراض» درباره شخصی به نام «امیر علی» است. او بعد از دوازده سال از زندان آزاد می شود، در طول این مدت بیرون از زندان خیلی تغییر کرده است و باید با مشکلات سیاسی و اجتماعی که در انتظار اوست روبرو شود.