ویلایی ها
بستن

ویلایی هاVilaieha

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  ویلایی ها
پیش نمایش

کارگردان: منیر قیدی

محصولایران
«ویلایی‌ها» قصه خانواده‌های فرمانده‌ هان سپاه و ارتش در سال ١٣٦٥ است. عزیز زن ٥٠ ساله‌ای است که همراه نوه‌هایش وارد مجموعه ویلاها می‌شود. الیاس نیز راننده بسیجی است که هر وقت وارد مجموعه می‌شود همه نگران این می‌شوند که شاید خبر شهادت یکی از فرماندهان را بدهد. پس از مدتی سیما که عروس عزیز است از تهران می‌آید تا بچه‌های خود را به خارج از کشور ببرد.
فیلم‌های پیشنهادی