پوستر فیلم  دلفین: داستان یک خیالباف

دلفین: داستان یک خیالباف

انیمیشنایتالیایی
.1ساعت و24دقیقه
انیمیشن «دلفین: داستان یک خیالباف» داستان یه دلفین جوان به نام «دانیل» است. زمانی دنیا پر از رویا بود و تمام جانوران اقیانوس به خوبی و خوشی و در صلح و آرامش زندگی می‌ کردند و هدف زندگی آن‌ ها دنبال کردن آرزوهایشان بود. کسی به طور دقیق نمی داند از چه زمانی همه چیز تغییر کرد و دیگر کسی دنبال رؤیاهایش نرفت و یک روز بدون این که متوجه بشوند دیگر رویایی نداشتند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن دلفین: داستان یک خیالباف

Eduardo Schuldt
Sergio Bambaren
Antonio Gervasoni

خلاصه محتوا

انیمیشن «دلفین: داستان یک خیالباف» داستان یه دلفین جوان به نام «دانیل» است. زمانی دنیا پر از رویا بود و تمام جانوران اقیانوس به خوبی و خوشی و در صلح و آرامش زندگی می‌ کردند و هدف زندگی آن‌ ها دنبال کردن آرزوهایشان بود. کسی به طور دقیق نمی داند از چه زمانی همه چیز تغییر کرد و دیگر کسی دنبال رؤیاهایش نرفت و یک روز بدون این که متوجه بشوند دیگر رویایی نداشتند.