پوستر فیلم  جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای

جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای

Star Wars 6: Return Of The Jedi

.2ساعت و4دقیقه
فیلم «جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای» در حالی که «دارت ویدر» مشغول ساختن یک ستاره‌ مرگ جدید و اصلاح شده در مدار سیاره‌ی «اندور» است، «لوک اسکای واکر» با پ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای

 فیلم جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای
 فیلم جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای
 فیلم جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای
 فیلم جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای
 فیلم جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای

عوامل سازنده فیلم جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای

درباره فیلم جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای

فیلم «جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای» در حالی که «دارت ویدر» مشغول ساختن یک ستاره‌ مرگ جدید و اصلاح شده در مدار سیاره‌ی «اندور» است، «لوک اسکای واکر» با پیغامی برای مذاکره به کاخ «جابا د هات» در سیاره‌ تاتویین می روند که «هان سولو» را اسیر کرده است.