پوستر فیلم  جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای

جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای

.2ساعت و4دقیقه
فیلم «جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای» در حالی که «دارت ویدر» مشغول ساختن یک ستاره‌ مرگ جدید و اصلاح شده در مدار سیاره‌ی «اندور» است، «لوک اسکای واکر» با پیغامی برای مذاکره به کاخ «جابا د هات» در سیاره‌ تاتویین می روند که «هان سولو» را اسیر کرده است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای

خلاصه محتوا

فیلم «جنگ ستارگان 6: بازگشت جدای» در حالی که «دارت ویدر» مشغول ساختن یک ستاره‌ مرگ جدید و اصلاح شده در مدار سیاره‌ی «اندور» است، «لوک اسکای واکر» با پیغامی برای مذاکره به کاخ «جابا د هات» در سیاره‌ تاتویین می روند که «هان سولو» را اسیر کرده است.