دم سرخ هاThe Redtails

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دم سرخ ها

کارگردان: آرش معیریان

محصولایران
فیلم «دم سرخ ها» روایت معافی گرفتن دو جوان است که برای معانیات به مرکز نظام وظیفه می روند و در آن جا با هم آشنا می شوند و در پی این آشنایی اتفاقات فراوانی برایشان رخ می دهد.