پوستر فیلم  دم سرخ ها

دم سرخ ها

The Redtails

فیلمایرانی
.1ساعت و27دقیقه
فیلم «دم سرخ ها» روایت معافی گرفتن دو جوان است که برای معانیات به مرکز نظام وظیفه می روند و در آن جا با هم آشنا می شوند و در پی این آشنایی اتفاقات فرا...

تصاویر و جزییات فیلم دم سرخ ها

 فیلم دم سرخ ها
 فیلم دم سرخ ها
 فیلم دم سرخ ها
 فیلم دم سرخ ها
 فیلم دم سرخ ها

عوامل سازنده فیلم دم سرخ ها

درباره فیلم دم سرخ ها

فیلم «دم سرخ ها» روایت معافی گرفتن دو جوان است که برای معانیات به مرکز نظام وظیفه می روند و در آن جا با هم آشنا می شوند و در پی این آشنایی اتفاقات فراوانی برایشان رخ می دهد.