پوستر فیلم  آرزوهای زمین

آرزوهای زمین

Wishes of the Land

فیلمایرانی
.1ساعت و17دقیقه
فیلم «آرزوهای زمین» داستان معلم جوانی است که در روزی از مراسم شاهنامه خوانی به روستایی وارد می شود و در آشنایی او با اهالی روستا، به عشق دختر جوانی به...

تصاویر و جزییات فیلم آرزوهای زمین

 فیلم آرزوهای زمین
 فیلم آرزوهای زمین
 فیلم آرزوهای زمین
 فیلم آرزوهای زمین
 فیلم آرزوهای زمین

عوامل سازنده فیلم آرزوهای زمین

درباره فیلم آرزوهای زمین

فیلم «آرزوهای زمین» داستان معلم جوانی است که در روزی از مراسم شاهنامه خوانی به روستایی وارد می شود و در آشنایی او با اهالی روستا، به عشق دختر جوانی به یک چوپان پی می برد.