آرزوهای زمینThe Wishes of the Land

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آرزوهای زمین

کارگردان: وحید موسائیان

محصولایران
معلم جوانی در روزی از مراسم شاهنامه خوانی به روستایی وارد می شود و در آشنایی او با اهالی روستا، به عشق دختر جوانی به نام گل بانو به چوپانی پی می برد. گل بانو دختر پیرمرد رنجوری است که با برادر و مادرش زندگی می کند.
فیلم‌های پیشنهادی