پیشونی سفید 3
بستن

پیشونی سفید 3White Forehead 3

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پیشونی سفید 3
پیش نمایش

کارگردان: سید جواد هاشمی

محصولایران
فیلم «پیشونی سفید 3» ماجرا با به دام افتادن پیشونی سفید توسط اختاپوس آغاز می شود و قهرمان داستان یعنی میمون به جنگ اختاپوس می رود.