پوستر فیلم  بهت میاد

بهت میاد

مستندایرانی
.48دقیقه
مستند «بهت میاد» روایتی تاریخی از سیر تحول مد، پوشش و آرایش از 2000 سال قبل از میلاد در ایران را مورد بررسی قرار داده و به معضلات و چالش های پیش روی جامعه امروز می پردازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند بهت میاد

خلاصه محتوا

مستند «بهت میاد» روایتی تاریخی از سیر تحول مد، پوشش و آرایش از 2000 سال قبل از میلاد در ایران را مورد بررسی قرار داده و به معضلات و چالش های پیش روی جامعه امروز می پردازد.