پوستر فیلم  بهت میاد

بهت میاد

Fit You

مستندایرانی
.48دقیقه
مستند «بهت میاد» روایتی تاریخی از سیر تحول مد، پوشش و آرایش از 2000 سال قبل از میلاد در ایران را مورد بررسی قرار داده و به معضلات و چالش های پیش روی ج...

تصاویر و جزییات مستند بهت میاد

 مستند بهت میاد
 مستند بهت میاد
 مستند بهت میاد
 مستند بهت میاد
 مستند بهت میاد

عوامل سازنده مستند بهت میاد

درباره مستند بهت میاد

مستند «بهت میاد» روایتی تاریخی از سیر تحول مد، پوشش و آرایش از 2000 سال قبل از میلاد در ایران را مورد بررسی قرار داده و به معضلات و چالش های پیش روی جامعه امروز می پردازد.