پوستر فیلم  سه کله پوک

سه کله پوک

انیمیشنبلغارستانی
.1ساعت و25دقیقه
انیمیشن «سه کله پوک» داستان سه انسان است که در هنگام مواجه با مشکلات مختلف در زندگی روزمره از عقل خود استفاده نکرده و همین امر باعث می شود که لحظه های طنز و جالبی را به ارمغان بیاورند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن سه کله پوک

Donyo Donev
Anastas Pavlov
Emil Pavlov

خلاصه محتوا

انیمیشن «سه کله پوک» داستان سه انسان است که در هنگام مواجه با مشکلات مختلف در زندگی روزمره از عقل خود استفاده نکرده و همین امر باعث می شود که لحظه های طنز و جالبی را به ارمغان بیاورند.