سه کله پوکThe Three Fools

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سه کله پوک

کارگردان: Donyo Donev

انیمیشن «سه کله پوک» داستان سه انسان است که در هنگام مواجه با مشکلات مختلف در زندگی روزمره از عقل خود استفاده نکرده و همین امر باعث می شود که لحظه های طنز و جالبی را به ا...
Anastas Pavlov
Emil Pavlov