پوستر فیلم  آخرین شیفت

آخرین شیفت

The Last Shift

.1ساعت و30دقیقه
فیلم «آخرین شیفت» داستان شخصی به نام «استنلی» است که پس از 38 سال در کار فست فود، آماده بازنشستگی است اما ابتدا باید جایگزین خود را آموزش دهد.

تصاویر و جزییات فیلم آخرین شیفت

 فیلم آخرین شیفت
 فیلم آخرین شیفت
 فیلم آخرین شیفت
 فیلم آخرین شیفت
 فیلم آخرین شیفت

عوامل سازنده فیلم آخرین شیفت

Andrew Cohn
Albert BergerSam Bisbee
Andrew Cohn
Mark Orton
Mindy Elliott

درباره فیلم آخرین شیفت

فیلم «آخرین شیفت» داستان شخصی به نام «استنلی» است که پس از 38 سال در کار فست فود، آماده بازنشستگی است اما ابتدا باید جایگزین خود را آموزش دهد.