آخرین شیفت

The Last Shift

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آخرین شیفت

کارگردان: Andrew Cohn

محصولآمریکا
90
فارسی
5.6
فیلم «آخرین شیفت» داستان شخصی به نام «استنلی» است که پس از 38 سال در کار فست فود، آماده بازنشستگی است اما ابتدا باید جایگزین خود را آموزش دهد.

عوامل سازنده فیلم آخرین شیفت

Albert BergerSam Bisbee
Andrew Cohn
Mark Orton
Mindy Elliott