پوستر فیلم  صعود ناامن

صعود ناامن

.1ساعت و36دقیقه
مستند «صعود ناامن» داستان صخره نوردی به نام «الکس هالند» است که آرزو دارد بدون طناب و محافظ از یک دیواره مرتفع بالا برود و در حال آماده سازی خود برای تحقق بخشیدن به این آرزوست.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند صعود ناامن

Jimmy ChinEvan Hayes
Marco Beltrami
Bob Eisenhardt

خلاصه محتوا

مستند «صعود ناامن» داستان صخره نوردی به نام «الکس هالند» است که آرزو دارد بدون طناب و محافظ از یک دیواره مرتفع بالا برود و در حال آماده سازی خود برای تحقق بخشیدن به این آرزوست.