پوستر فیلم  بوسه ای از ابومهدی

بوسه ای از ابومهدی

A Kiss From Abu Mahdi

مستندایرانی
.41دقیقه
مستند «بوسه ای از ابومهدی» با نمایش تصاویری دیده نشده از «ابومهدی المهندس» تصویری متفاوت و شاعرانه از شخصیت این شهید خارج از جبهه ‌های نبرد را به تصوی...

تصاویر و جزییات مستند بوسه ای از ابومهدی

 مستند بوسه ای از ابومهدی
 مستند بوسه ای از ابومهدی
 مستند بوسه ای از ابومهدی
 مستند بوسه ای از ابومهدی

عوامل سازنده مستند بوسه ای از ابومهدی

وحید فراهانی
مهدی مطهر
مهدی مطهر

درباره مستند بوسه ای از ابومهدی

مستند «بوسه ای از ابومهدی» با نمایش تصاویری دیده نشده از «ابومهدی المهندس» تصویری متفاوت و شاعرانه از شخصیت این شهید خارج از جبهه ‌های نبرد را به تصویر کشیده است. این مستند قسمت دوم مستند «سلفی با ابومهدی» است.