پوستر فیلم  بوسه ای از ابومهدی

بوسه ای از ابومهدی

مستندایرانی
.41دقیقه
مستند «بوسه ای از ابومهدی» با نمایش تصاویری دیده نشده از «ابومهدی المهندس» تصویری متفاوت و شاعرانه از شخصیت این شهید خارج از جبهه ‌های نبرد را به تصویر کشیده است. این مستند قسمت دوم مستند «سلفی با ابومهدی» است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند بوسه ای از ابومهدی

وحید فراهانی
مهدی مطهر
مهدی مطهر

خلاصه محتوا

مستند «بوسه ای از ابومهدی» با نمایش تصاویری دیده نشده از «ابومهدی المهندس» تصویری متفاوت و شاعرانه از شخصیت این شهید خارج از جبهه ‌های نبرد را به تصویر کشیده است. این مستند قسمت دوم مستند «سلفی با ابومهدی» است.