جایی میان ابرها

Somewhere Between The Clouds

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جایی میان ابرها
فیلم کوتاه «جایی میان ابرها» روایتی کوتاه از کمک به یک کودک که دوست دارد فوتبال بازی کند ولی کفش مناسبی برای بازی ندارد و پیشنهاد دوستش برای بازی با آن‌ها را رد می کند.

بازیگران فیلم کوتاه جایی میان ابرها

عوامل سازنده فیلم کوتاه جایی میان ابرها