پوستر فیلم  تبدیل شوندگان 3: نیمه تاریک ماه

تبدیل شوندگان 3: نیمه تاریک ماه

.2ساعت
در این سری از مجموعه «تبدیل شوندگان: نیمه تاریک ماه» سم و دوستان رباتی اش متوجه می شوند که «سپتیکناها» در حال جستجو برای یافتن سلاحی هستند که در کره ماه پنهان شده است و هر گروهی که آن را به دست آورد می تواند نبرد قدیمی بین اتوبات ها و سپتیکان ها را برنده شود. حالا هر دو گروه با تمام توان برای یافتن این سلاح اسرارآمیز و قدرتمند تلاش می کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم تبدیل شوندگان 3: نیمه تاریک ماه

خلاصه محتوا

در این سری از مجموعه «تبدیل شوندگان: نیمه تاریک ماه» سم و دوستان رباتی اش متوجه می شوند که «سپتیکناها» در حال جستجو برای یافتن سلاحی هستند که در کره ماه پنهان شده است و هر گروهی که آن را به دست آورد می تواند نبرد قدیمی بین اتوبات ها و سپتیکان ها را برنده شود. حالا هر دو گروه با تمام توان برای یافتن این سلاح اسرارآمیز و قدرتمند تلاش می کنند.