آرزوی مرگ
بستن
پوستر فیلم  آرزوی مرگ

آرزوی مرگ

.1ساعت و33دقیقه
فیلم «آرزوی مرگ» داستان «دکتر پال کرزی» جراح زبردست، آرام و خونسردی است که به خانه آنها در حومه شهر در حالی که فقط همسرش و دختر کوچکش حضور داشته اند، حمله می شود. او به فردی خشن تبدیل شده و تصمیم به انتقام سخت می گیرد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم آرزوی مرگ

Eli Roth
Roger Birnbaum
Joe Carnahan
Ludwig Göransson
Mark Goldblatt

خلاصه محتوا

فیلم «آرزوی مرگ» داستان «دکتر پال کرزی» جراح زبردست، آرام و خونسردی است که به خانه آنها در حومه شهر در حالی که فقط همسرش و دختر کوچکش حضور داشته اند، حمله می شود. او به فردی خشن تبدیل شده و تصمیم به انتقام سخت می گیرد.