ناموجود

آینه های رو بروFacing Mirrors

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  آینه های رو برو

محصولایران
رعنا و آدینه دو زن جوان از دو موقعیت کاملاً متفاوت خانوادگی و اجتماعی، بر اثر حادثه‌ای با هم مواجه و همسفر می‌شوند. رعنا زنی کم تجربه و مذهبی است که بخاطر نیاز مالی، پنهانی مسافرکشی می‌کند و آدینه دختری سرکش و مرفه است که از خانه خود فرار کرده است...
فیلم‌های پیشنهادی