پوستر فیلم  اقیانوس آرام

اقیانوس آرام

.51دقیقه
سریال «اقیانوس آرام» درباره جنگ جهانی دوم و از نگاه چند تفنگ دار دریایی آمریکایی است، هنگامی که آن ها وارد یکی از جزایر ژاپن می شوند تا از ساخت فرودگاه در آن جا جلوگیری کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

خلاصه محتوا

سریال «اقیانوس آرام» درباره جنگ جهانی دوم و از نگاه چند تفنگ دار دریایی آمریکایی است، هنگامی که آن ها وارد یکی از جزایر ژاپن می شوند تا از ساخت فرودگاه در آن جا جلوگیری کنند.