پوستر فیلم  اقیانوس آرام

اقیانوس آرام

The Pacific

.51دقیقه
سریال «اقیانوس آرام» درباره جنگ جهانی دوم و از نگاه چند تفنگ دار دریایی آمریکایی است، هنگامی که آن ها وارد یکی از جزایر ژاپن می شوند تا از ساخت فرودگا...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال اقیانوس آرام

 سریال اقیانوس آرام
 سریال اقیانوس آرام
 سریال اقیانوس آرام
 سریال اقیانوس آرام
 سریال اقیانوس آرام

درباره سریال اقیانوس آرام

سریال «اقیانوس آرام» درباره جنگ جهانی دوم و از نگاه چند تفنگ دار دریایی آمریکایی است، هنگامی که آن ها وارد یکی از جزایر ژاپن می شوند تا از ساخت فرودگاه در آن جا جلوگیری کنند.