پوستر فیلم  سی و ششمین روز زمستان

سی و ششمین روز زمستان

Thirty-Sixth Day of Winter

سریالایرانی
.27دقیقه
مستند «سی و ششمین روز زمستان» داستان شورش کمونیست‌ ها در سال‌ های اولیه پس از پیروزی انقلاب است. آن ها که خود را «گروه سربداران» می نامیدند، جنگل‌ های...

تصاویر و جزییات سریال سی و ششمین روز زمستان

 سریال سی و ششمین روز زمستان
 سریال سی و ششمین روز زمستان
 سریال سی و ششمین روز زمستان
 سریال سی و ششمین روز زمستان
 سریال سی و ششمین روز زمستان

عوامل سازنده سریال سی و ششمین روز زمستان

درباره سریال سی و ششمین روز زمستان

مستند «سی و ششمین روز زمستان» داستان شورش کمونیست‌ ها در سال‌ های اولیه پس از پیروزی انقلاب است. آن ها که خود را «گروه سربداران» می نامیدند، جنگل‌ های آمل را به عنوان پناهگاه خود انتخاب کردند.