پوستر فیلم  روز گردش بچه

روز گردش بچه

.1ساعت و34دقیقه
فیلم «روز گردش بچه» در یک صبح تابستانی اتفاق می افتد. زمانی که کودک «خانواده ی کات ول» آماده گذراندن یک روز دل پذیر است. اما سه دزد به نام های «ادی» «نوربی» و «ویکو» خود را به جای عکاسان جا می زنند و هنگامی که با بچه تنها می مانند او را می ربایند، به آپارتمانی می برند و برای آزادی بچه تقاضای پنج و نیم میلیون دلار می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم روز گردش بچه

Patrick Read Johnson
John Hughes
Bruce Broughton
David Rawlins

خلاصه محتوا

فیلم «روز گردش بچه» در یک صبح تابستانی اتفاق می افتد. زمانی که کودک «خانواده ی کات ول» آماده گذراندن یک روز دل پذیر است. اما سه دزد به نام های «ادی» «نوربی» و «ویکو» خود را به جای عکاسان جا می زنند و هنگامی که با بچه تنها می مانند او را می ربایند، به آپارتمانی می برند و برای آزادی بچه تقاضای پنج و نیم میلیون دلار می کنند.