تقاطع

Intersection

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  تقاطع

محصولایران
فیلم «تقاطع» در مورد دکتر «مینو رحمانی» متخصص زنان و زایمان است. او پس از گذشت سال ها از مرگ شوهرش، به فکر ازدواج مجدد افتاده است. او نگران اوضاع تنها فرزندش امیر است که بیشتر اوقات خود را با یکی از دوستانش به نام پدرام می گذراند. یک شب امیر و پدرام برای وقت گذرانی و شب نشینی از خانه خارج می شوند ام...

عوامل سازنده فیلم تقاطع