پوستر فیلم  سهم گمشده

سهم گمشده

The Lost Share

فیلمایرانی
.1ساعت و22دقیقه
فیلم «سهم گمشده» «جلال» و همسرش «صنم» فرزندی به دنیا می آورند ولی فرزندشان دچار مشکل خاصی است و باید در دستگاه نگهداری شود. «صنم» هم به دلیل مشکل که د...

عوامل سازنده فیلم سهم گمشده

حسن نجفی
محمدتقی انصاری
حسن نجفی
حسن ایوبی

درباره فیلم سهم گمشده

فیلم «سهم گمشده» «جلال» و همسرش «صنم» فرزندی به دنیا می آورند ولی فرزندشان دچار مشکل خاصی است و باید در دستگاه نگهداری شود. «صنم» هم به دلیل مشکل که در فرزندش وجود دارد دچار مشکل روحی است .مادر «جلال» نذر کرده اگر «جلال» صاحب فرزند پسر شود ، نام فرزندش را «علی اصغر» می گذارد.