سهم گمشده

The Lost Share

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سهم گمشده

کارگردان: حسن نجفی

محصولایران
فیلم «سهم گمشده» «جلال» و همسرش «صنم» فرزندی به دنیا می آورند ولی فرزندشان دچار مشکل خاصی است و باید در دستگاه نگهداری شود. «صنم» هم به دلیل مشکل که در فرزندش وجود دارد دچار مشکل روحی است .مادر «جلال» نذر کرده اگر «جلال» صاحب فرزند پسر شود ، نام فرزندش را «علی اصغر» می گذارد.

عوامل سازنده فیلم سهم گمشده

محمدتقی انصاری
حسن نجفی
حسن ایوبی