پوستر فیلم  بچه های کوه آلپ

بچه های کوه آلپ

سریالژاپنی
.25دقیقه
انیمیشن سریال «بچه های کوه آلپ» درباره دختری به نام «آنت» است. وقتی او تنها هشت سال داشت، مادرش را هنگام زایمان برادر کوچکش «دنی» از دست داد و از آن پس چون خانواده اش توانایی استخدام خدمتکار را نداشت، خود مسئولیت کارها را به دوش گرفت. آنت با مدیر مدرسه اش توافق کرد که در خانه و با راهنمایی مادر بزرگش به تحصیل ادامه دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال بچه های کوه آلپ

Kôzô Kusuba
Ryouhei Hirose

خلاصه محتوا

انیمیشن سریال «بچه های کوه آلپ» درباره دختری به نام «آنت» است. وقتی او تنها هشت سال داشت، مادرش را هنگام زایمان برادر کوچکش «دنی» از دست داد و از آن پس چون خانواده اش توانایی استخدام خدمتکار را نداشت، خود مسئولیت کارها را به دوش گرفت. آنت با مدیر مدرسه اش توافق کرد که در خانه و با راهنمایی مادر بزرگش به تحصیل ادامه دهد.