آیت الله
بستن

آیت اللهAyatollah

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آیت الله
پیش نمایش
مستند «آیت الله» روایتی از زندگی استاد عالی مقام جهان تشیع، آیت الله «سید ابوالقاسم خویی» از بدو تولد تا وفات است. در این مستند برای اولین بار وجوه دیده نشده از زندگی و ز...