آیت الله
بستن
پوستر فیلم  آیت الله

آیت الله

Ayatollah

مستندایرانی
.1ساعت و36دقیقه
مستند «آیت الله» روایتی از زندگی استاد عالی مقام جهان تشیع، آیت الله «سید ابوالقاسم خویی» از بدو تولد تا وفات است. در این مستند برای اولین بار وجوه دی...

تصاویر و جزییات مستند آیت الله

 مستند آیت الله
 مستند آیت الله
 مستند آیت الله
 مستند آیت الله

عوامل سازنده مستند آیت الله

درباره مستند آیت الله

مستند «آیت الله» روایتی از زندگی استاد عالی مقام جهان تشیع، آیت الله «سید ابوالقاسم خویی» از بدو تولد تا وفات است. در این مستند برای اولین بار وجوه دیده نشده از زندگی و زمانه آیت‌ الله خویی به تصویر کشیده شده است.