پوستر فیلم  بچه های ساختمان گل ها

بچه های ساختمان گل ها

Flower House kids

سریالایرانی
.12دقیقه
انیمیشن «بچه های ساختمان گل ها» در مورد «حسنا» دختر بچه خردسالی است که در ساختمان گل ها به همراه خانواده و دوستانش زندگی می کند. پدر «حسنا» برای او یک...

تصاویر و جزییات سریال بچه های ساختمان گل ها

 سریال بچه های ساختمان گل ها
 سریال بچه های ساختمان گل ها
 سریال بچه های ساختمان گل ها
 سریال بچه های ساختمان گل ها
 سریال بچه های ساختمان گل ها

عوامل سازنده سریال بچه های ساختمان گل ها

امید مرندی
یوسف قربانی

درباره سریال بچه های ساختمان گل ها

انیمیشن «بچه های ساختمان گل ها» در مورد «حسنا» دختر بچه خردسالی است که در ساختمان گل ها به همراه خانواده و دوستانش زندگی می کند. پدر «حسنا» برای او یک غاز هدیه می خرد و «حسنا» به همراه غازش هر روز با دوستانش بازی می کند و چیزهایی که یاد می گیرند به یکدیگر یاد می دهند.