پوستر فیلم  قند ترش

قند ترش

فیلمایرانی
.1ساعت و13دقیقه
فیلم «قند ترش» داستان زندگی دو دختر است که ازکودکی با هم هم محل بودند دوست صمیمی هستند و با هم بزرگ شدند ولی حالا یکی از دوستان دچار ناراحتی قلبی شده است.

عوامل سازنده فیلم قند ترش

خلاصه محتوا

فیلم «قند ترش» داستان زندگی دو دختر است که ازکودکی با هم هم محل بودند دوست صمیمی هستند و با هم بزرگ شدند ولی حالا یکی از دوستان دچار ناراحتی قلبی شده است.