پوستر فیلم  قند ترش

قند ترش

Sour Sugar

فیلمایرانی
.1ساعت و13دقیقه
فیلم «قند ترش» داستان زندگی دو دختر است که ازکودکی با هم هم محل بودند دوست صمیمی هستند و با هم بزرگ شدند ولی حالا یکی از دوستان دچار ناراحتی قلبی شده...

عوامل سازنده فیلم قند ترش

درباره فیلم قند ترش

فیلم «قند ترش» داستان زندگی دو دختر است که ازکودکی با هم هم محل بودند دوست صمیمی هستند و با هم بزرگ شدند ولی حالا یکی از دوستان دچار ناراحتی قلبی شده است.