ولایت فقیه در دو روایت
بستن

ولایت فقیه در دو روایتVelayate Faghih

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ولایت فقیه در دو روایت
پیش نمایش

کارگردان: حسین فرقدان

محصولایران
مستند «ولایت فقیه در دو روایت» بعد از چند دهه و برای اولین بار روایتی بی پرده از ولایت مطلقه فقیه را به تصویر می کشد. مواضع مراجع تقلید در قبال ولایت مطلقه فقیه یا شخص ول...