ولایت فقیه در دو روایت
بستن
پوستر فیلم  ولایت فقیه در دو روایت

ولایت فقیه در دو روایت

Velayate Faghih Dar Do Revayat

مستندایرانی
.49دقیقه
مستند «ولایت فقیه در دو روایت» بعد از چند دهه و برای اولین بار روایتی بی پرده از ولایت مطلقه فقیه را به تصویر می کشد. مواضع مراجع تقلید در قبال ولایت ...

تصاویر و جزییات مستند ولایت فقیه در دو روایت

عوامل سازنده مستند ولایت فقیه در دو روایت

درباره مستند ولایت فقیه در دو روایت

مستند «ولایت فقیه در دو روایت» بعد از چند دهه و برای اولین بار روایتی بی پرده از ولایت مطلقه فقیه را به تصویر می کشد. مواضع مراجع تقلید در قبال ولایت مطلقه فقیه یا شخص ولی فقیه و ارتباط یا عدم ارتباط ولایت مطلقه فقیه با استبداد، دو روایتی است که این مستند گذری بر آن ها دارد.