پوستر فیلم  گم و پیدا

گم و پیدا

انیمیشناسترالیایی
.7دقیقه
انیمیشن کوتاه «گم و پیدا» ماجرای دو عروسک کاموایی که همدیگر را بسیار دوست دارند. یکی از این دو عروسک یک«دایناسور» و دیگری یک «روباه» است. روباه و دایناسور با هم در یک جعبه‌ی کارتنی در خانه‌ ای شرقی زندگی می‌کنند. شبی حین خواب دایناسور لحظه‌ای بیدار می‌شود و در می‌یابد که روباه سر جایش نیست.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن گم و پیدا

Bradley Slabe

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «گم و پیدا» ماجرای دو عروسک کاموایی که همدیگر را بسیار دوست دارند. یکی از این دو عروسک یک«دایناسور» و دیگری یک «روباه» است. روباه و دایناسور با هم در یک جعبه‌ی کارتنی در خانه‌ ای شرقی زندگی می‌کنند. شبی حین خواب دایناسور لحظه‌ای بیدار می‌شود و در می‌یابد که روباه سر جایش نیست.