پوستر فیلم  گم و پیدا

گم و پیدا

Lost And Found

انیمیشناسترالیایی
.7دقیقه
انیمیشن کوتاه «گم و پیدا» ماجرای دو عروسک کاموایی که همدیگر را بسیار دوست دارند. یکی از این دو عروسک یک«دایناسور» و دیگری یک «روباه» است. روباه و داین...

تصاویر و جزییات انیمیشن گم و پیدا

 انیمیشن گم و پیدا
 انیمیشن گم و پیدا
 انیمیشن گم و پیدا
 انیمیشن گم و پیدا
 انیمیشن گم و پیدا

عوامل سازنده انیمیشن گم و پیدا

Bradley Slabe

درباره انیمیشن گم و پیدا

انیمیشن کوتاه «گم و پیدا» ماجرای دو عروسک کاموایی که همدیگر را بسیار دوست دارند. یکی از این دو عروسک یک«دایناسور» و دیگری یک «روباه» است. روباه و دایناسور با هم در یک جعبه‌ی کارتنی در خانه‌ ای شرقی زندگی می‌کنند. شبی حین خواب دایناسور لحظه‌ای بیدار می‌شود و در می‌یابد که روباه سر جایش نیست.